Kungörelser

Senast uppdaterad den 22 februari 2017

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Härkila 2:35 - Nybyggnad garage

PBN 2016-759 235

Skene 72:1 - Ändrad användning från kontor till bostad, förlängning av tidigare bygglov

PBN 2016-770 231.

Assberg 3:2 - Rivning av enbostadshus

PBN 2015-674 236.

Sjöby 3:21>2 - Rivning av enbostadshus

PBN 2017-66 236.

Edared 2:9 >1 - Nybyggnad enbostadshus

PBN 2016-531 231.

Sätila-Strömma 1:1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-866 233.

Velingstorp 7:86 - Nybyggnad tvåbostadshus

PBN 2016-549 231.

Kinnasten 1:133 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2016-771 231.

Geten 2 - Ansökan tillbyggnad enbostadshus

PBN 2016-845 231.

Bobygd 2:16 - Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage

PBN 2015-722 231.

Folkskolan 15, Lilla Lyckegatan 11, Kinna

PBN 2016-836 236: Rivningslov för Knalleskolans huvudbyggnad. Beslutsdatum 2017-02-01.

Skene 2:1 (del av), Skrålabäcksvägen 1, Skene

PBN 2016-802 232: Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad med tillhörande materialupplag/brädgård. Beslutsdatum 2017-02-01.

Skene 21:4 - Nybyggnad föreninglokal

PBN 2016-919 237.

Kronogärdet 1:14 - Ändrad användning från förråd till lägenhet för flerbostadshus

PBN 2016-909 231.

Kinna 24:23 (del av), Hallonvägen, Kinna

PBN 2016-932 232: Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader
Beslutsdatum 2017-02-01.

Del av Haby 4:30, Slättgatan 8, Skene

PBN 2016-912 231: Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus och garage. Beslutsdatum 2017-02-01.

Olofsred 1:27, Olofsred 3, Hyssna

PBN 2016-713 216. Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage. Beslutsdatum 2017-02-01.

Nygården 1:18

PBN 2016-599 233. Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 29170
Beslutsdatum 2017-02-01.

Bobygd 2:9, Ramhulta Ruviks Gård, Sätila

PBN 2011-686 216. Förhandsbesked för två enbostadshus
Beslutsdatum 2017-02-01.

Brandskog 2:3, Lillaskog Eksäter 1, Hyssna

PBN 2016-430 233. Bygglov för anläggande av upplag och nybyggnad av parkering. Beslutsdatum 2017-02-01.

Smälteryd 3:1, Skogshällsvägen 2 A, Sätila

PBN 2017-56 231. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Beslutsdatum 2017-02-01.

Sandryd 5:6 - Nybyggnad av väderskydd

PBN 2016-918 232.

Sätila-Hede 1:11 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-831 233.

Sätila-Hägnen 3:61 - Inbyggnad av altan

PBN 2016-881 234.

Käringskede 1:9 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-842 233.

Lekvad 12:4 - Nybyggnad maskinhall

PBN 2016-484 235.

Tomten 3:3 - Ansökan om nybyggnation transformatorstation

PBN 2016-847 233.

Vännåkra 3:24 - Rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad fritidshus

PBN 2016-535 234.

Tomten 4:1 - Ansökan nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-848 233.

Knallen 1 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov

PBN 2016-856 237.

Sätila 2:94 - Nybyggnad garage

PBN 2016-275 235.

231 Aratorp 5:70 - Nybyggnad enbostadshus

PBN 2016-760.

Hyssna 2:1 del av - Nybyggnad nätstation

PBN 2017-16 233.

Haspeln 6 - Utvändig ändring uppförande av mur

PBN 2016-761 239.

Hestra 1:1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-826 233.

Fritsla 3:24 - Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus

PBN 2016-785 231.

Sätila-Kärra 1:58 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-825 233.

Sandryd 4:43 - Nybyggnad fritidshus

PBN 2016-750 231.

Lydde 1:2 - Nybyggnad samlingslokal

PBN 2016-897 232.

Hanatorp 1:9 - Rivning del av befintlig byggnad samt tillbyggnad och utvändig ändring

PBN 2016-930 232.

Håvet 1:2 - Rivning och nybyggnad av enbostadshus

PBN 2016-942 231

Bergsäter 1:11 - Återuppbyggnad, tillbyggnad samt ändrad användning av lada

PBN 2016-473 235.

Surteby-Lundagården 1:4 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-817 233.

Sätila 4:8 - Rivning och nybyggnad enbostadshus och gästhus (X)

PBN 2016-885 231 

Publicerad av: Marks kommun