Kungörelser

Senast uppdaterad den 21 april 2017

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Askersred 1:2>1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-869 233

Björketorp 2:12 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2016-723 231

Skepared 3:5 Bygglov beviljat 2017-04-11 för nybyggnad av redan uppfört vindkraftverk.

PBN 2008-150.

Bilen 3 - Utvändig ändring och uppförande av skyltanordning

PBN 2017-73 232.

Strömmen 2:21 - Fasadändring av enbostadshus

PBN 2016-720 231.

Vikulla 1:1 - Tillbyggnad av enbostadshus 

PBN 2017-53 231.

Blåklockan 4 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2016-923 231.

Hyssna Bua 2:8 - Mark- och bygglov för nybyggnad enbostadshus och garage

PBN 2016-861 231.

Kabeln 5 -Utvändig ändring enbostadshus

PBN 2017-194 231.

Assberg 3:21 - Utvändig ändring av fritidsanläggning

PBN 2017-185 237.

Olofsred 1:27, del av - Nybyggnad av enbostadshus och garage

PBN 2017-128 231.

Backa 1:95 - Nybyggnad enbostadshus

PBN 2017-12 231.

Lilla Backa 1:2 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-107 233.

Jaguaren 5 - Nybyggnad komplementbyggnad 

PBN 2016-873 235.

Lygnersvider 1:27 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-93 233.

Stora Backa 1:15 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-105 233.

Öxabäcks-Strömma 1:7 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-106 233.

Kinnamark 2, AB Ludvig Svensson – invallning av gasoltank

 

Öxabäcks-Strömma 1:7 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-106 233

Stora Backa 1:15 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-105 233

Stora Backa 1:15 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-104 233

Lygnersvider 1:27 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-93 233

Skene 67:2 - Tillbyggnad extrarum

PBN 2016-882 231.

Hajoms-Mölnebacka 4:7

PBN: 2016-811 216: Förhandsbesked för ett enbostadshus
Beslutsdatum 2017-03-22.

Skepared 3:5, Skepared Mellangården, Skephult

PBN: 2017-13 216: Förhandsbesked för ett enbostadshus
Beslutsdatum 2017-03-22.

Sätila-Bua 1:12

PBN 2017-23 216: Förhandsbesked för ett enbostadshus och garage
Beslutsdatum 2017-03-22.

Övre Högshult 2:6, Högshult Rönnaled 1, Skephult

PBN 2015-358 234: Bygglov för ett fritidshus med komplementbyggnad
Beslutsdatum 2017-03-22.

Bonared 3:21, Bonared Västergården 2, Hyssna.

PBN 2016-434 216: Förhandsbesked för ett enbostadshus
Beslutsdatum 2017-03-22.

Kinna 24:121>1 - Släntstabilisering

PBN 2017-138 238.

Gäddhult 2:4 och Gäddhult 2:1 - Nybyggnad garage

PBN 2016-806 235.

Nybyggnad komplementbyggnad

PBN 2017-155 235 Hyssna 2:7

Nybyggnad enbostadshus, förråd och garage

PBN 2017-117 231 Krok 1:112

Sätila 17:1 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2017-64 231

Kinna 24:150 - Rivning och nybyggnation av flerbostadshus

PBN 2016-886 231

Håven 2:9 - Rivning, tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus

PBN 2017-24 231

Horred 3:42 - Utvändig ändring av industribyggnad

PBN 2016-854 232

Tostareds-Rud 2:8 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2016-827 231

Kinna 24:121>1 - Släntstabilisering

PBN 2017-138 238

Gunnlered 1:2 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-899 233

Hanatorp 2:15 - Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus (BS)

PBN 2016-857 231

Sätila-Hede 3:20 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-934 233.

Hantverkaren 2 - Lägenhet delas till två i tvåbostadshus/affärshus

PBN 2016-777 231.

Björketorp 13:12 - Tillbyggnad församlingshem

PBN 2016-846 237.

Björlanda 5:3 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-878 233.

Sätila-Kärra 1:5 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2016-862 233.

Folkskolan 15, Lilla Lyckegatan 11, Kinna

PBN 2016-836 236: Rivningslov för Knalleskolans huvudbyggnad. Beslutsdatum 2017-02-01.

Skene 2:1 (del av), Skrålabäcksvägen 1, Skene

PBN 2016-802 232: Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad med tillhörande materialupplag/brädgård. Beslutsdatum 2017-02-01.

Kinna 24:23 (del av), Hallonvägen, Kinna

PBN 2016-932 232: Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader
Beslutsdatum 2017-02-01.

Del av Haby 4:30, Slättgatan 8, Skene

PBN 2016-912 231: Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus och garage. Beslutsdatum 2017-02-01.

Olofsred 1:27, Olofsred 3, Hyssna

PBN 2016-713 216. Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage. Beslutsdatum 2017-02-01.

Bobygd 2:9, Ramhulta Ruviks Gård, Sätila

PBN 2011-686 216. Förhandsbesked för två enbostadshus
Beslutsdatum 2017-02-01.

Brandskog 2:3, Lillaskog Eksäter 1, Hyssna

PBN 2016-430 233. Bygglov för anläggande av upplag och nybyggnad av parkering. Beslutsdatum 2017-02-01.

Hyssna 2:1 del av - Nybyggnad nätstation

PBN 2017-16 233.

Haspeln 6 - Utvändig ändring uppförande av mur

PBN 2016-761 239.

Publicerad av: Marks kommun