Ubbhult Kråkered

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Ubbhult Kråkered

Karta Ubbhult Kråkered

Finns verksamhetsområde för va 2015: Ja.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: Nej.
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej. Ev tillfälliga tillstånd kan beviljas.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, utökat verksamhetsområde för va. Utbyggnad kommer anpassas till kommande planprogram.
Tid: 2018, beroende på pågående planarbete.
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun