Arkiv i Mark

Senast uppdaterad den 2 december 2016

I Kinna finns kommunarkivet och föreningsarkivet. Här förvaras handlingar från kommunens verksamhet från 1863 och framåt, handlingar från flertalet av de föreningar som finns i kommunen och handlingar från lokala fabriker.

Marks kommun är en sammanslagning av 18 små kommuner som sedan blev 8 lite större. Vid sammanslagningen till en stor kommun 1971  tog den nya kommunen hand om de upphörda kommunernas arkiv.

Flertalet av våra arkivförteckningar finns att läsa på internet via Visual Arkiv på nätet. Arkivförteckningarna är register över vilka handlingar som finns i varje arkiv.

Kommunarkivet står öppet för forskning i arkiverat material. För bästa service är det bra att boka tid innan ett besök.

Publicerad av: Marks kommun