Beställ betygskopior

Senast uppdaterad den 3 februari 2016

Du kan beställa äldre betygskopior från Marks kommunala skolor på Kommunarkivet. Här får du veta vad som gäller. Tjänsten är gratis. I dag finns inga betyg från friskolor i Marks kommunarkiv utan vänd dig direkt till skolan du gått på.

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från både grundskola och gymnasium. Nedan ser du vad som gäller för respektive skolform.

Grundskola

För att få ut ett betyg från din grundskola ska du vända dig till den skola du gick om det gått kortare tid än fem år sedan du slutade. Har det gått längre tid så ska du vända dig till kommunarkivet och fylla i formuläret här nedan.

Gymnasieskola

Om du behöver ett betyg från gymnasieskolan ska du vända dig till Kunskapens Hus om det har gått kortare tid än tio år sedan du slutade skolan. Har det gått längre tid så ska du vända dig till kommunarkivet och fylla i formuläret här nedan.

Fristående skola eller skola på annan ort

Har du läst på ett fristående gymnasium ska du vända dig till den skolan för att beställa betygskopior. Detsamma gäller om du har läst på en skola i en annan kommun.

Beställ ditt betyg här

Fyll i formuläret så skickas beställningen till vårt kommunarkiv.

Beställ betygskopia

Min hemadress:

 

Publicerad av: Marks kommun