Elevhälsa

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Elevhälsa bidrar med medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens i skolornas elevhälsoarbete till förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsa är en verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun.

Den centrala elevhälsan bidrar med medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens i skolornas elevhälsoarbete. Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. 

En förutsättning för lärande och utveckling är att man känner sig trygg och mår bra i förskolan och skolan. Elevhälsa arbetar förebyggande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Under rubriken Dokument nedan kan du ladda ner en fil med kontaktinformation till alla som jobbar inom elevhälsa. 

Publicerad av: Marks kommun