Gymnasieskola

Foto: Eva Bäcklund

Foto: Eva Bäcklund

Senast uppdaterad den 16 december 2016

Kommunen erbjuder alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Det är en avgiftsfri och frivillig skolform. Du kan söka till gymnasiet om du är 19 år eller yngre.

Gymnasieskolan har 18 nationella program varav 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande samt fem introduktionsprogram.

Behörighet

För behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Publicerad av: Marks kommun