Föräldratorget

Barn på skolgård.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 17 januari 2017

På föräldratorget hittar du aktiviteter, stöd och tips som finns för dig som förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ditt barns liv.

Vi vill genom föräldratorget bidra med råd, tankar och inspiration kring föräldraskapet.

 

Publicerad av: Marks kommun