Kunskapsforum

Senast uppdaterad den 18 januari 2017

Kunskapsforum är en inspirationsserie som syftar till att belysa frågor som rör folkhälsa genom att sprida kunskap och skapa dialog. Genom föreläsningar, teaterföreställningar och filmer lyfts olika aktuella teman.

Lokala aktörer kan komma att bjudas in i samband med föredragen för att visa vilka stödinsatser och aktiviteter som finns att tillgå lokalt.

Arrangemangen är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. 

 

Nya arrangemang presenteras här kontinuerligt. 

 

Publicerad av: Marks kommun