Kunskapsforum

Senast uppdaterad den 25 april 2017

Kunskapsforum är en inspirationsserie som syftar till att belysa frågor som rör folkhälsa genom att sprida kunskap och skapa dialog. Genom föreläsningar, teaterföreställningar och filmer lyfts olika aktuella teman.

Lokala aktörer kan komma att bjudas in i samband med föredragen för att visa vilka stödinsatser och aktiviteter som finns att tillgå lokalt.

Arrangemangen är kostnadsfria. Nya arrangemang presenteras här kontinuerligt. 

 

1. Ungdomar och droger

Socionom och legitimerad psykoterapeut Mattias Gullberg föreläser för föräldrar och viktiga vuxna om droger

 

Mattias Gullberg är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer. Föreläsningen kommer att bestå av information om droger, med fokus på cannabis. Vad är det, och vilka effekter har det? Hur kan man som förälder/vuxen förstå om ungdomar använder droger? Vad finns det för stöd att få?

Under kvällen kommer även kommunens ungdomsutvecklare och områdespolis att finnas på plats.

 

Tid: Onsdag 26 april klockan 18 – 20

Plats: Olsagårdssalen, Kunskapens Hus, Skene. Ingång via huvudentrén

Ingen föranmälan behövs

 

 

2. Mamma är bara lite trött

Varför måste vi vara så duktiga och lyckade hela tiden?

 

Sara Beischer debuterade 2012 med den hyllade romanen "Jag ska egentligen inte jobba här". Nu är hon aktuell med sin tredje roman ”Mamma är bara lite trött”. Boken handlar om Minna som går in i väggen och till slut omvärderar sina livsideal. Varför måste vi vara så duktiga hela tiden? Och lyckade. Starka och omtyckta? Vem ställer egentligen kraven? Sara pratar om sin nya bok och om livets små och stora frågor.

 

Tid: Torsdag 11 maj klockan 18.00

Plats: Kulturhuset, Skene

Ingen föranmälan behövs

Publicerad av: Marks kommun