Simskola

Senast uppdaterad den 18 januari 2017

Under simskolan får barnen grundläggande kunskap i ryggsim och bröstsim samt lek och vattenvana. Simkurser för vuxna vänder sig till alla oavsett ålder som vill träna upp sin vattenvana och lära sig simma.

Simskola på Kaskad en dag i veckan

För barn från det året man fyller 6 år eller äldre. Simskolan erbjuds på Kaskad måndag- och onsdagskvällar två perioder per år, en på våren och en på hösten. Varje period pågår i 15 veckor och barnen undervisas en dag i veckan.

En simskolegrupp består av en simlärare och 6-7 barn och lektionen är 30 minuter: Måndagar 17.00-19.30 och onsdagar 15.30-18.30. Simskolan bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Det är mycket viktigt att ditt barn får utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar. Det är vanligt att ett barn behöver mer än en period på samma nivå för att uppnå målet med kursen.

I första hand för barn i Marks kommun

Simskolan på Kaskad är till för barn i Marks kommun och barn från kommunen kommer därför prioriteras före barn som bor utanför kommunen. (Finns det platser kvar fördelas dessa till boende utanför Marks kommun).

Simskola startar vecka 47

Simskolan startar vecka 47 i terapibassängen. Endast för de som har fått platser. Då vi inte har kunnat bedriva någon simskola i terapibassängen i höst, kommer vi inte att släppa några nya platser för måndags-/onsdags-simskola för våren. Vi öppnar upp för  nya anmälningar senare i vår, vecka 12, för intensivsimskolor i maj och juni men även för simskolor i utebaden.

Gilla vatten

Gilla vatten – har du ett barn 8-14 år, som är rädd för vatten? Kontakta Elisabeth Büchert Gustavsson på simskola@mark.se för mer information.

Sommarsimskola utomhus

Simskola bedrivs som intensivsimskola på sommaren ute i friluftsbaden och utomhusbassänger. Lektionerna är 30 minuter långa, måndag till fredag. Du kan anmäla ditt barn från och med det år som han eller hon fyller 6 år.

Sommarsimskolan 2016 är avslutad.

Simkurs för vuxna och ungdomar

Drop-in en gång i veckan, måndagar kl 19.30
Kursen bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.
Avgift: Läs mer om priser för simskola under rubriken Priser i vänstermenyn. 

Publicerad av: Marks kommun