Kontakt för stöd i krisen

Senast uppdaterad den 30 april 2017

En stödgrupp erbjuder fortsatt rådgivning för dig som behöver stöd och hjälp efter bussolyckan i Härjedalen. Kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) var aktiv i det akuta skedet efter olyckan. POSOM-gruppen har nu avslutar sina insatser.

Stödgrupp erbjuder fortsatt rådgivning med anledning av bussolyckan i Härjedalen

Syftet med stödgruppen är att hjälpa och stötta dig som är drabbad av olyckan att komma i kontakt med vårdgivare och andra som i sin tur kan hjälpa dig vidare utefter just dina behov.  

Följande är exempel på vad stödgruppen kan göra

  • Ta emot samtal från drabbade ungdomar, syskon, föräldrar och andra som behöver hjälp, stöd eller rådgivning
  • Identifiera vilken hjälp du behöver och slussa dig vidare till vårdgivare
  • Stötta och ge praktisk hjälp vid olika kontakter

Kontakta stödgruppen

Telefonnummer: 0320-21 81 09

Vårdcentraler och BUP

Vårdcentralen i Skene når du på 0320-77 93 01 och vårdcentralen i Kinna på 010 435 94 00.

Akuten på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hänvisar till sin ordinarie akuttelefon 033-616 16 70.

Försäkringsskydd

Inträffade personskador med efterföljande kostnader bör anmälas till försäkringsbolagen. För mer information kontakta Lillemor Carlsson vid Ängskolan som är samordningsansvarig för detta. Telefon 0320 217445 eller e-post lillemor.carlsson@mark.se.

Här kan du läsa mer om kommunens olycksfallsförsäkring.

Telefonnummer:

Bup-akuten:  033-6161670 

Polisen: 114 14

Presskontakt på Marks kommun: 0320-21 70 46

Vårdcentralen: Skene 0320-77 93 01, Kinna 010-435 94 00

Publicerad av: Marks kommun