Årsräkning för 2015

Senast uppdaterad den 18 januari 2016

Nu är det dags att lämna in årsräkningen för 2015. Årsräkningen ska vara inlämnad före den 1 mars 2016.

Om du är förhindrad att lämna årsräkningen i rätt tid kan du begära anstånd. Begäran om anstånd ska göras före den 1 mars.

Blanketter för årsräkning hittar du här på mark.se, under fliken Självservice/Blankettarkiv.

När årsräkningen är granskad beslutar överförmyndarnämnden om ditt arvode, om du har begärt sådant. Begäran om arvode görs på redogörelse-blanketten. Arvodet beräknas utifrån de upplysningar som du lämnat.   Det är viktigt att alla verifikationer sparas. Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Vid en särskild granskning kommer överförmyndaren att begära komplettering och samtliga verifikationer ska lämnas in till överförmyndaren.

Vi vill passa på att informera om att vi erbjuder tre tillfällen där vi går igenom hur årsräkningsblanketten ska fyllas i.

Alt 1:  Måndag 18 januari, kl. 18.00

Alt 2:  Tisdag 16 februari, kl. 18.00

Alt 3: Torsdag 18 februari, kl. 14.30

Plats: Örestensrummet i kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna

Vi är tacksamma om du anmäler dig senast en vecka innan genomgången om du tänker komma. Anmälan via e-post till ofn@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun