Var med och påverka företagsklimatet

Senast uppdaterad den 6 mars 2017

Nu har du som medlem i Svenskt Näringsliv möjlighet att tycka till om företagsklimatet i Mark. Även för den företagare som haft minst ett myndighetsärende med kommunen under 2017 har möjlighet att vara med och påverka.

Det handlar dels om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet bland landets kommuner, dels om Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning Insikt, som startar senare i vår.

Bidrar till utveckling

För företagen som deltar är det en möjlighet att bidra till den egna kommunens utveckling. Ju fler som deltar, desto bredare och mer rättvisare blir bilden av det lokala näringslivsklimatet.
Svenskt Näringslivs undersökning som sker via enkät till medlemsföretagen är öppen till och med april månad ut.

SKL:s servicemätning

SKL:s Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Mätningen är öppen för alla företag som haft minst ett myndighetsärende med kommunen under 2017.
Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultaten för den undersökningen sammanställs offentliggörs nästa år i en nationell rapport.

Samverkan viktigt

Susanne Erixon, kommunchef i Mark, välkomnar undersökningarna.
- Vi satsar aktivt för att ha en bra dialog och samverkan med det lokala näringslivet. Där är undersökningar en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete, och för att kunna ge en så god service som möjligt.

Publicerad av: Marks kommun