Kommunledningskontoret

Bild på medborgarkontoret.

Senast uppdaterad den 16 mars 2017

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen och verkställer dess beslut. Kontoret är indelat i sex enheter som alla lyder under kommunchefen.

Våra enheter är:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Kansli (kansli, kommunikation, kvalitet, näringslivs- och medborgarkontor, reception samt uppföljning)
  • IT

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen.

Här finns vi

Kommunledningskontoret

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: ks@mark.se

Publicerad av: Marks kommun