Politikerkafé 16/2

Senast uppdaterad den 14 februari 2017

Medborgardialog har bytt namn till politikerkafé. Nästa politikerkafé är torsdag den 16 februari 2017 kl 16.00-18.00 på Kinna bibliotek. Kom och träffa kommunfullmäktiges presidium!

Med jämna mellanrum anordnas politikerkafé på olika orter i Marks kommun. Syftet är att hålla en bra och aktiv dialog med invånare i kommunen.

Publicerad av: Marks kommun